<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $image in <b>/home/platne/serwer244088/public_html/autoinstalator/intertech.com.pl/wordpress52435/wp-content/themes/beos/header.php</b> on line <b>79</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/platne/serwer244088/public_html/autoinstalator/intertech.com.pl/wordpress52435/wp-content/themes/beos/header.php</b> on line <b>79</b><br />

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Intertech Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Intertech”), który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

1. Dane osobowe

Intertech gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe, takie jak:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres zamieszkania,
– inne dane osobowe pozyskane w toku prowadzenia działalności.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Intertech w celu:
– umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez Intertech,
– realizacji zamówień,
– prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych,
– organizowania konkursów i loterii,
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych

Intertech przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności – zgód wyrażonych przez osoby, których dane dotyczą, umów zawartych z Intertech oraz prawnie uzasadnione interesy Intertech.

4. Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawnione przez Intertech osobom lub podmiotom, którym przysługuje prawo ich pozyskania na mocy przepisów prawa, w tym organom regulacyjnym, organom ścigania, sądowi. Intertech również może ujawniać dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji zamówień, świadczeniu usług oraz prowadzeniu działań promocyjnych i marketingowych.

5. Bezpieczeństwo danych

Intertech podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności:
– zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do danych,
– zabezpieczenia przed modyfikacją, usunięciem lub zniszczeniem danych,
– szkolenie pracowników oraz wprowadzenie procedur związanych z ochroną danych.

6. Prawa dotyczące danych osobowych

Osoby, których dane są przetwarzane przez Intertech, przysługuje szereg praw, w tym:
– dostęp do danych,
– ich sprostowanie lub usunięcie,
– ograniczenie przetwarzania,
– przenoszenie danych,
– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Kontakt

W celu skorzystania z powyższych praw lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Intertech za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: akd@intertech.com.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie www.intertech.com.pl.

PL | ENG | DE