<br />
<b>Warning</b>: Undefined variable $image in <b>/home/platne/serwer244088/public_html/autoinstalator/intertech.com.pl/wordpress52435/wp-content/themes/beos/header.php</b> on line <b>79</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/platne/serwer244088/public_html/autoinstalator/intertech.com.pl/wordpress52435/wp-content/themes/beos/header.php</b> on line <b>79</b><br />

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima

COMARCH ERP Optima – zintegrowany system informatyczny klasy ERP z intuicyjnym interfejsem

Comarch ERP Optima jest systemem zintegrowanym produkcji krakowskiego producenta systemów do zarządzania klasy ERP, globalnego dostawcę biznesowych rozwiązań IT – firmy Comarch S.A. System Comarch ERP Optima został opracowany i jest rozwijany przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości, informatyki oraz prawa.

System Comarch ERP Optima jest systemem dedykowanym małym i średnim przedsiębiorstwom o różnym profilu działalności, a jego funkcjonalność predestynują go do obsługi takich działów jak księgowość, kadry i płace, fakturowanie i sprzedaż. System charakteryzuje się budową modułową. Każdy z modułów obsługuje jeden obszar działania firmy. Comarch ERP Optima jest systemem zintegrowanym, pracujący na jednej bazie danych, umożliwiające szybką wymianę informacji między poszczególnymi działami i oddziałami firmy. Należy także pamiętać, iż rozwiązanie umożliwia obsługę bardziej skomplikowanych i złożonych procesów biznesowych.

System Comarch ERP Optima jest dostępny w modelu stacjonarnym oraz w modelu usługowym czyli dzierżawionym za miesięczną opłatą abonamentową. Dzięki rozwiązaniu chmurowemu Klienci korzystający z oprogramowania Comarch ERP Optima mają możliwość kompleksowego procesami w firmie przez Internet.

Ważną część oferty Comarch ERP Optima stanowią rozwiązania dedykowane dla Biur Rachunkowych oraz Kancelarii Podatkowych. Oprócz wersji dedykowanych podstawowych modułów producent oferuje wiele dodatkowych aplikacji czy modułów wspierających pracę Biur Rachunkowych. Do przykładowych zaliczyć można moduł Biuro Rachunkowe czy Comarch ERP Optima Analizy BI dla biur rachunkowych.

Dostępne moduły Comarch ERP Optima:

 • Comarch ERP Optima Handel
 • Comarch ERP Optima Handel Plus
 • Comarch ERP Optima Faktury
 • Comarch ERP Optima Detal
 • Comarch ERP Optima Kasa Bank
 • Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus
 • Comarch ERP Optima Inwentaryzacja
 • Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
 • Comarch ERP Optima Księga Handlowa
 • Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus
 • Comarch ERP Optima Środki Trwałe
 • Comarch ERP Optima Płace i Kadry
 • Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus
 • Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
 • Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence
 • Comarch ERP Optima Analizy BI dla biura rachunkowego
 • Comarch ERP Optima CRM
 • Comarch ERP Optima CRM Plus
 • Comarch ERP Optima Serwis
 • Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów
 • Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
 • Comarch ERP e-Pracownik
 • iBard24

Oprogramowanie Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima to najchętniej wybierany program komputerowy do obsługi mikro-, małych i średnich firm.

Cechy wspólne ˅

 • Pełna integracja pomiędzy obszarami funkcjonalności wpierającymi księgowość, logistykę oraz płace i kadry bez konieczności importu/eksportu lub synchronizacji danych
 • Zarządzanie uprawnieniami operatorów
 • Eksport i import danych z systemu do MS Office Excel
 • Możliwość definiowania własnego paska skrótów
 • Zestaw dodatkowych Analizy Business Intelligence prezentujących w formie tabelarycznej i graficznej informacje gromadzone w systemie
 • Możliwość samodzielnego przygotowywania raportów i analiz w Analizach Business Intelligence
 • Możliwość umieszczania logo instytucji na generowanych wydrukach
 • Mechanizm pozwalający na zapisywanie wydruków w formacie .pdf z możliwością automatycznego załączania do e-mail’a
 • Integracja z głosowym komunikatorem internetowym
 • Wbudowany mechanizm automatycznego wykonywania kopii zapasowej bazy danych na bezpieczne serwery Comarch Data Center
 • Operacje seryjne na dokumentach
 • Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON / VIES i weryfikacja statusu VAT
 • Rejestry danych osobowych
 • Anonimizacja danych

Handel i usługi ˅

W tej dziedzinie niezwykle potrzebne są ułatwienia w rejestracji procesów sprzedażowych, kontrola magazynu, możliwość szybkiej sprzedaży np. z wykorzystaniem ekranów dotykowych. Liczy się sprawna obsługa Klienta. Oprogramowanie Comarch ERP Optima m.in.:

 • przyspiesza obsługę sprzedaży
 • skraca czas obsługi Klientów
 • eliminuje proste, powtarzalne czynności
 • dostarcza niezbędnych informacji
 • pozwala zarządzać dostępnością informacji
 • to zawsze aktualne kursy notowań walut

Księgowość ˅

 • Dostęp do informacji o stanie rozrachunków z kontrahentem niezależnie od dokonanych zapisów księgowych w dziennikach
 • Wielowalutowość
 • Obustronna współpraca z systemami home-bankingowymi
 • Automatyczna internetowa wymiana dokumentów
 • Tworzenie budżetów i kontrola ich wykonania
 • Historyczne zaczytywanie kursów walut przez Internet z serwera NBP
 • Schematy księgowe – automatyczna dekretacja wprowadzonych dokumentów
 • Możliwość przesyłania danych ze stanowisk sprzedażowych do księgowości przy pomocy pracy rozproszonej, zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych dokumentów dzięki UWD (Uwierzytelniona Wymiana Danych)
 • Możliwość definiowania księgowań okresowych
 • Możliwość tworzenia własnych zestawień w oparciu o funkcje kont księgowych (np. obroty, salda)
 • Bufor księgowy
 • Możliwość eksportu deklaracji do systemu e-deklaracje
 • Menu JPK zawierające wszystkie funkcjonalności związane z tymi plikami, w tym możliwość wysyłki dla osób fizycznych bez podpisu kwalifikowanego.

Płace i Kadry ˅

 • Nieograniczona liczba pracowników
 • Pełna obsługa pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (okresy przynależności, udzielanie pożyczek, zapomóg)
 • Definiowanie własnych typów wypłat np. trzynastek, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych itp.
 • Przypisanie pracownikowi w kadrach dodatkowych elementów wynagrodzenia wraz ze wskazaniem, do której listy płac mają zostać naliczone
 • Eksport czasu pracy i nieobecności do MS Office Excel/Open Office Calc z możliwością naniesienia informacji o faktycznie przepracowanym czasie i ponownym zaczytaniu tych danych do programu płacowego
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych wraz z możliwością definiowania własnych
 • Seryjnie wprowadzanie nieobecności dla wielu pracowników
 • Równoczesna (seryjna) modyfikacja danych dla wielu pracowników – np. przeszeregowanie, zmiana wymiaru etatu, czy przedłużenie umów na czas określony
 • Wydruki seryjne np. kart przychodów, deklaracji podatkowych, kart czasu pracy
 • Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach np. badań lekarskich, szkoleń BHP czy składania deklaracji ZUS
 • Współpraca z rejestratorami czasu pracy, aplikacją Comarch HRM czy Comarch TNA
 • Wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli
 • Kalkulator wynagrodzeń netto/brutto
 • Generowanie i ewidencjonowanie dokumentacji kadrowej
 • Korygowanie zrealizowanych i zaksięgowanych wypłat
 • Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA) wraz z możliwością seryjnego (dla wielu osób) wysyłania do programu Płatnik
 • Zaliczki akonto wynagrodzeń (zaliczki brutto)
 • Atrybuty pozwalające na opisywanie pracowników dowolną ilością dodatkowych informacji (cech), z możliwością ich wykorzystania w przygotowaniu raportów, a także do parametryzowania wypłat
 • Wieloetatowość – zatrudnienie pracownika na wielu etatach, z możliwością rozliczania wypłat, nieobecności i deklaracji PIT, ZUS
 • E-deklaracje – możliwość wysłania deklaracji PIT drogą elektroniczną dla wybranego pracownika, lub seryjnie
 • Możliwość włączenia kontroli wysokości potrąceń, z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty
 • Archiwum – przeniesienie danych pracowników zwolnionych do archiwum, z możliwością łatwego przywrócenia danych i ponownej aktualizacji
 • Różne formy płatności (np. przelew, gotówka) z opcją wskazania innego Odbiorcy wynagrodzenia pracownika w całości, lub w części (np. komornik, współmałżonek)
 • Generowanie plików .xml do systemu obsługi dofinansowań programu SODiR
 • Rozliczanie nadgodzin w różnych okresach rozliczeniowych z możliwością przesunięcia w stosunku do początku roku oraz funkcja odbierania nadgodzin
 • Zintegrowana mobilna responsywna aplikacja Comarch HRM do zarządzania czasem pracy, delegacjami i urlopami pracowników. Umożliwia również ewidencję kwalifikacji, generowanie powiadomień email oraz przeprowadzenie pełnego procesu rekrutacji.
 • Pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza (e-Teczka)
 • Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 • Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych
 • Odnotowywanie diet i rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych
 • Współpraca z aplikacją Comarch PPK pozwalającą na kompleksową obsługę pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Tworzenie i przesyłanie do Płatnika deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA dla pracowników i właścicieli z wymaganymi załącznikami

CRM ˅

 • Rejestracja kontaktów z klientami
 • Harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności
 • Faktury cykliczne – automatyczne generowanie faktur dla wielu podmiotów
 • Obsługa firmowej skrzynki pocztowej
 • Przygotowanie, zarządzanie oraz obsługa ofert handlowych
 • Automatyczna wysyłka faktur pocztą e-mail
 • Automatyczna windykacja należności (wysyłanie wiadomości e-mail o nieuregulowanych płatnościach, tworzenie schematów zadań windykacyjnych, generowanie poprzez email ponagleń zapłaty, blokowanie sprzedaży)
 • Kasa/ Bank
 • Ewidencja wszystkich wydatków i wpływów – prowadzenie rozrachunków
 • Kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Współpraca z bankowością elektroniczną poprzez usługę sieciową wymiany danych – WEB Service.
 • Integracja z bankami: mBank, Bank Millennium, Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, Pekao S.A., Citi Handlowy
 • Rozliczanie delegacji służbowych, w tym wprowadzanie i rozliczanie podróży służbowych krajowych w walucie systemowej

Handel-magazyn ˅

 • Możliwość opisywania dokumentów dowolną ilością informacji, cech, które pozwalają na wykorzystanie w procesie raportowania
 • Automatyczne tworzenie zamówień towarów
 • Obsługa faktur zaliczkowych
 • Wielomagazynowość
 • Obsługa złożonych towarów i usług
 • Możliwość wyboru dowolnej metody wyceny stanów magazynowych
 • Możliwość stosowania rabatów związanych z towarem oraz z kontrahentem wraz z możliwością zarządzania regułami ich udzielania
 • Szybkie wyszukiwania zamienników danego towaru
 • Kontrola płatności na poziomie dokumentów WZ
 • Możliwość wystawiania faktur cyklicznych
 • Możliwość wystawiania e-faktur
 • Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP
 • Pełna synchronizacja magazynu z internetowymi kanałami sprzedaży, Comarch e-Sklep, e-Sale i galerią handlową Wszystko.pl
 • Współpraca z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch Mobile Sprzedaż
 • Bezpośrednia integracja z kurierem
 • Możliwość generowania deklaracji CUK-1, Intrastat, AKC-WW, Elektronicznych dokumentów Dostawy (eDD) plików JPK_FA i JPK_MAG
 • Integracja z KSeF i PEF

Płace i Kadry ˅

 • Nieograniczona liczba pracowników
 • Pełna obsługa pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (okresy przynależności, udzielanie pożyczek, zapomóg)
 • Definiowanie własnych typów wypłat np. trzynastek, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych itp.
 • Przypisanie pracownikowi w kadrach dodatkowych elementów wynagrodzenia wraz ze wskazaniem, do której listy płac mają zostać naliczone
 • Eksport czasu pracy i nieobecności do MS Office Excel/Open Office Calc z możliwością naniesienia informacji o faktycznie przepracowanym czasie i ponownym zaczytaniu tych danych do programu płacowego
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych wraz z możliwością definiowania własnych
 • Seryjnie wprowadzanie nieobecności dla wielu pracowników
 • Równoczesna (seryjna) modyfikacja danych dla wielu pracowników – np. przeszeregowanie, zmiana wymiaru etatu, czy przedłużenie umów na czas określony
 • Wydruki seryjne np. kart przychodów, deklaracji podatkowych, kart czasu pracy
 • Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach np. badań lekarskich, szkoleń BHP czy składania deklaracji ZUS
 • Współpraca z rejestratorami czasu pracy, aplikacją Comarch HRM czy Comarch TNA
 • Wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli
 • Kalkulator wynagrodzeń netto/brutto
 • Generowanie i ewidencjonowanie dokumentacji kadrowej
 • Korygowanie zrealizowanych i zaksięgowanych wypłat
 • Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS (ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA) wraz z możliwością seryjnego (dla wielu osób) wysyłania do programu Płatnik
 • Zaliczki akonto wynagrodzeń (zaliczki brutto)
 • Atrybuty pozwalające na opisywanie pracowników dowolną ilością dodatkowych informacji (cech), z możliwością ich wykorzystania w przygotowaniu raportów, a także do parametryzowania wypłat
 • Wieloetatowość – zatrudnienie pracownika na wielu etatach, z możliwością rozliczania wypłat, nieobecności i deklaracji PIT, ZUS
 • E-deklaracje – możliwość wysłania deklaracji PIT drogą elektroniczną dla wybranego pracownika, lub seryjnie
 • Możliwość włączenia kontroli wysokości potrąceń, z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty
 • Archiwum – przeniesienie danych pracowników zwolnionych do archiwum, z możliwością łatwego przywrócenia danych i ponownej aktualizacji
 • Różne formy płatności (np. przelew, gotówka) z opcją wskazania innego Odbiorcy wynagrodzenia pracownika w całości, lub w części (np. komornik, współmałżonek)
 • Generowanie plików .xml do systemu obsługi dofinansowań programu SODiR
 • Rozliczanie nadgodzin w różnych okresach rozliczeniowych z możliwością przesunięcia w stosunku do początku roku oraz funkcja odbierania nadgodzin
 • Zintegrowana mobilna responsywna aplikacja Comarch HRM do zarządzania czasem pracy, delegacjami i urlopami pracowników. Umożliwia również ewidencję kwalifikacji, generowanie powiadomień email oraz przeprowadzenie pełnego procesu rekrutacji.
 • Pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza (e-Teczka)
 • Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 • Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych
 • Odnotowywanie diet i rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych
 • Współpraca z aplikacją Comarch PPK pozwalającą na kompleksową obsługę pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Tworzenie i przesyłanie do Płatnika deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA dla pracowników i właścicieli z wymaganymi załącznikami

CRM ˅

 • Rejestracja kontaktów z klientami
 • Harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności
 • Faktury cykliczne – automatyczne generowanie faktur dla wielu podmiotów
 • Obsługa firmowej skrzynki pocztowej
 • Przygotowanie, zarządzanie oraz obsługa ofert handlowych
 • Automatyczna wysyłka faktur pocztą e-mail
 • Automatyczna windykacja należności (wysyłanie wiadomości e-mail o nieuregulowanych płatnościach, tworzenie schematów zadań windykacyjnych, generowanie poprzez email ponagleń zapłaty, blokowanie sprzedaży)
 • Kasa/ Bank
 • Ewidencja wszystkich wydatków i wpływów – prowadzenie rozrachunków
 • Kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Współpraca z bankowością elektroniczną poprzez usługę sieciową wymiany danych – WEB Service. Integracja z bankami: mBank, Bank Millennium, Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, Pekao S.A., Citi Handlowy
 • Rozliczanie delegacji służbowych, w tym wprowadzanie i rozliczanie podróży służbowych krajowych w walucie systemowej

Zestaw cech wyróżniających – Digitalizacja

W Comarch uważamy, że standardowe funkcjonalności systemu ERP to za mało, aby nasi Klienci w pełni rozwijali swój potencjał. Zgodnie ze strategią Digitalizacji oferujemy szeroką gamę rozwiązań, które stanowią wartość dodaną dla Klientów oprogramowania Comarch ERP Optima:

 • e- commerce – Comarch e-Sklep i Comarch e-Sklep B2B, e-Sale oraz galeria handlowa Wszystko.pl
 • aplikacje mobilne – Mobilne Zarządzanie, Mobilna Sprzedaż, Mobilne Monitorowanie
 • e-HR – aplikacja Comarch HRM
 • aplikacja do kompleksowej obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych działająca we współpracy z modułem Płace I Kadry lub samodzielnie – Comarch PPK
 • automatyczny backup baz danych i synchronizacja danych do Chmury Comarch – usługa Comarch IBARD
 • obsługa księgowa – narzędzie iKsiegowosc24, w tym Internetowa Wymiana Dokumentów oraz internetowa mapa Biur Rachunkowych w Polsce pracujących na programie Comarch ERP Optima
 • nowoczesny program online m. in. do fakturowania – aplikacja Comarch ERP XT umożliwia Klientom Biur Rachunkowych wystawianie faktur i bezpośredni export do programu Comarch ERP Optima przy wykorzystaniu narzędzia iKsięgowość24. Biura Rachunkowe w ramach pakietów dodatkowych iKsięgowość24, mają możliwość udostępniania Klientom oprogramowanie do fakturowania, usprawniając elektroniczną wymianę dokumentów
 • Bezpłatna aplikacja mobilna Comarch Moje Biuro Rachunkowe (MojeBR) umożliwia Klientom Biur rachunkowych przesyłanie faktur bezpośrednio do programu Biura rachunkowego oraz usprawnia komunikacje klienta z Biurem Rachunkowym
 • business intelligence – moduł Analizy Business Intelligence, Comarch BI Point oraz Comarch BI Point Menadżer
 • źródło czerpania informacji oraz wymiany opinii – Społeczność Comarch ERP:
  www.spolecznosc.comarch.pl
PL | ENG | DE