<br />
<b>Warning</b>: Undefined variable $image in <b>/home/platne/serwer244088/public_html/autoinstalator/intertech.com.pl/wordpress52435/wp-content/themes/beos/header.php</b> on line <b>79</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/platne/serwer244088/public_html/autoinstalator/intertech.com.pl/wordpress52435/wp-content/themes/beos/header.php</b> on line <b>79</b><br />

Cennik

Wycena sytemu Comarch ERP OPTIMA

Zapytaj o wycenę systemu Comarch ERP Optima. Zaproponujemy najkorzystniejszą cenowo i funkcjonalnie konfigurację dostosowana do Waszych wymagań w oparciu o następujący model licencji:

 • Model stacjonarny – klasyczny zakup oprogramowania, wyższe opłaty na wstępie, niższe koszty po upływie roku, wymaga instalacji na własnym sprzęcie i firmowym serwerze, możliwość pracy offline.
 • Model usługowy w chmurze – usługa dostępna w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, niska bariera wejścia, nie wymaga infrastruktury sprzętowej, skalowalny model korzystania, obniżone koszty serwisu, praca tylko w trybie online, oprogramowanie zainstalowane w Bezpiecznym Comarch Data Center w Krakowie.

  Opis modułów

  Sprzedaż i obsługa klienta

  Nowoczesny i wygodny system ERP do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Dzięki swej elastyczności idealny dla każdej branży. Sprawdza się w firmach handlowych usługowych, serwisach.

  Fakturowanie

  Moduł FAKTURY. Prosty i intuicyjny program do wystawiania paragonów, faktur sprzedaży, proform, faktur zaliczkowych oraz korygujących, w złotówkach i w walucie. Służy też do wprowadzania faktur zakupowych. Zapewnia szybki dostęp do informacji o kontrahentach – historia sprzedaży, cenniki, limity kredytowe, dane kontaktowe. Umożliwia przesyłanie faktur elektronicznych.

  Sprzedaż i magazyn

  Moduł HANDEL.. Łączy w sobie funkcje modułu FAKTURY i zarządzanie magazynem. Daje pełna informację o stanach magazynowych, umożliwia generowanie dokumentów handlowych, Tax Free, Intrastat, zamówień i rezerwacji, remanentów, prowadzenie wielu magazynów, rozchodowanie metodą FIFO, LIFO, AVCO, obsługę opakowań kaucjonowanych.

  Sprzedaż i magazyn Plus

  Moduł HANDEL PLUS. Rozszerzenie funkcjonalności modułu HANDEL. Pozwala na wydawanie towaru z konkretnych dostaw i konkretnych egzemplarzy towaru,

  Serwis

  Moduł dedykowany firmom świadczącym usługi serwisowe. Pozwala maksymalnie skrócić czas potrzebny na obsługę zleceń. Współpracuje z modułem FAKTURY w zakresie wystawiania faktur oraz z modułami HANDEL i HANDEL PLUS (wystawianie faktur i pobieranie/zwrot części z magazynu). Umożliwia wprowadzanie zleceń serwisowych do kalendarza, przydzielanie ich personelowi i kontrolę ich realizacji oraz rejestrowanie historii napraw.

  CRM

  Moduł wspomaga działanie firmy w zakresie relacji z klientami, planowania spotkań, rozmów telefonicznych, przydzielania zadań pracownikom, gromadzenia informacji. Umożliwia tworzenie ofert, mailing do klientów, rozsyłanie korespondencji (również seryjnie i cyklicznie) do klientów.

  CRM Plus

  Zawiera wszystkie funkcje modułu CRM wzbogacone o automatyczną windykację należności. Moduł CRM PLUS pozwala na automatyczne wysyłanie wiadomości o przeterminowanych płatnościach, generowanie wezwań do zapłaty oraz blokowanie sprzedaży klientom z zaległościami płatniczymi.

  Księgowość

  Profesjonalne narządzie do prowadzenia księgowości. Łączy w sobie intuicyjność obsługi, wygodę i bezpieczeństwo. Zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

  Księga Handlowa

  Intuicyjny i nowoczesny system do prowadzenia pełnej księgowości. Umożliwia stworzenie wielopoziomowego planu kont, automatyczne księgowania w oparciu o schematy księgowe, prowadzenie ewidencji VAT na zasadach ogólnych lub metodą kasową, generowanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres, automatycznych różnic kursowych i kompensat. Zawiera funkcjonalność budżetowania. Zintegrowany z modułami Środki Trwałe oraz Płace i Kadry, obsługuje e-Deklaracje.

  Księga Handlowa Plus

  Zawiera funkcje modułu Księga Handlowa wzbogacone o operacje walutowe takie jak zakładanie kont walutowych, schematy księgowe dla kont walutowych, przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz krajowej, generowanie przeszacowania walut.

  Księga Podatkowa i Ryczałt

  Niezwykle przyjazny system do prowadzenia księgowości na podstawie księgi podatkowej lub ryczałtu. Pozwala na prowadzenie rejestrów VAT (metodą kasową i ogólną), ewidencji wynagrodzeń, ewidencji przebiegu pojazdu, generowanie deklaracji VAT-7, VAT-UE oraz podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-4R oraz PIT-28. Współpracuje z systemem e-Deklaracji. Oferuje wszelkie niezbędne funkcjonalności do prowadzenia księgowości w małej firmie. Zintegrowany z modułami: Faktury, Kadry oraz Środki Trwałe.

  Środki Trwałe

  Zapewnia automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Uwzględnia różne metody amortyzacji (liniową, degresywną, jednorazową) w aspekcie bilansowym i podatkowym. Możliwość przeszacowania wartości środków trwałych, amortyzacji sezonowej oraz uwzględnianie ulg inwestycyjnych. Daje możliwość prowadzenia szczegółowej księgi inwentarzowej i przypisania osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały. Obsługa nielimitowanej ilości środków trwałych.

  Comarch e-Sprawozdania

  Aplikacja służy do pełnej obsługi sprawozdań finansowych. Przy pomocy Comarch e-Sprawozdania przygotujesz i prześlesz roczne sprawozdanie finansowe, które będzie zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

  Biuro Rachunkowe (moduł dostępny tylko dla BR)

  Moduł stworzony z myślą o zdecydowanym usprawnieniu pracy biur rachunkowych. Umożliwia seryjne obliczanie, wydruk i wysyłkę deklaracji, tworzenie kopii bezpieczeństwa wielu baz danych jednocześnie oraz wykonywanie pracy dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania.

  OCR – odczytywanie faktur

  Funkcjonalność umożliwiająca rozpoznawanie tekstu oraz odczytywanie danych z faktur i automatycznego wprowadzania ich do programu Comarch ERP Optima. Technologia ta przyspieszy Twoją pracę i błyskawicznie wprowadzi dane z papierowych faktury do systemu, a następnie je skataloguje. Wymaga jedynie skanera lub aparatu fotograficznego oraz połączenia z Internetem.

   

  Płace i Kadry

  Dedykowane moduły do optymalnego zarządzania kadrami i płacami Firmy, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, usprawnią pracę wszystkich pracowników.

  Kadry i Płace

  Program zapewnia pełną obsługę firmy w zakresie kadr i płac. Obsługuje zarówno umowy o pracę, jak i cywilnoprawne. Umożliwia przechowywanie szczegółowych informacji o pracowniku, historii zatrudnienia i naliczeń, rozliczanie wypłat z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, nieobecności, dodatków i akordów, definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności, tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, generowanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków do DEK-II i DEK-I-0. Zintegrowany z programem Płatnik oraz z systemem e-Deklaracji. Obsługa nielimitowanej liczby pracowników.

  Kadry i Płace Plus

  Zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Kadry i Płace i dodatkowo rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą oraz tymczasowych, wieloetatowych, obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych, potrąceń komorniczych, współpracę z czytnikami RCP. Umożliwia utworzenie wydziałów i wiązanie z nimi list płac. Zintegrowany z Comarch ERP e-Pracownik i Comarch ERP Mobile Flota. Obsługa nielimitowanej liczby pracowników.

  Comarch PPK

  Aplikacja stworzona do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Współpracuje z modułem Kadry i Płace programu Optima lub innymi systemami kadrowo-płacowymi. W aplikacji Comarch PPK w łatwy sposób zapiszesz pracowników do programu, zmienisz wysokości składek czy prześlesz comiesięczne naliczania do wybranej instytucji finansowej.

   

  Analiza Danych

  Zestaw aplikacji wspomagających efektywność zarządzania w firmie.

  Obieg Dokumentów

  Moduł ułatwiający komunikację w Firmie pomiędzy wszystkimi pracownikami. Pozwala na gromadzenie dokumentów w dowolnym formacie, ich grupowanie i opisywanie, tworzenie procedur obiegu dokumentów, definiowanie uprawnień dla użytkowników. Umożliwia przechowywanie kopii wystawionych faktur w formie elektronicznej.

  Analizy Business Intelligence

  Intuicyjne narzędzie do tworzenia raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Dopasowany do specyfiki działalności małych i średnich firm. Moduł dostarcza informacji o wysokości sprzedaży, skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji, poniesionych kosztach. Dostarcza potrzebne analizy w krótszym czasie i po niższych kosztach. Pozwala na weryfikację realizacji planów firmy, usprawnienie procesów decyzyjnych oraz większą trafność decyzji biznesowych. W wersji dla firm pozwala na pracę 2 użytkowników. W wersji dla biur rachunkowych przeznaczony dla nieograniczonej ilości użytkowników.

  Analizy Business Intelligence PLUS

  W wersji dla firm dla nieograniczonej ilości użytkowników.

  BI Point

  Rozszerzenie aplikacji Comarch ERP Analizy BI, które umożliwia korzystanie i tworzenie analiz poprzez platformę internetową Comarch BI Point na komputerach czy urządzeniach mobilnych. Ułatwia przepływ informacji pomiędzy pracownikami dzięki możliwości udostępniania raportów, dodawania komentarzy czy tworzenia raportów ad-hoc.

  Bezpieczeństwo danych

  Bezpieczeństwo danych

  IBard

  Usługa zapewniająca bezpieczeństwo danych zarówno bazy programu Comarch ERP Optima, jak i dowolnych innych plików na dysku. Kopia zapasowa wykonywana jest automatycznie, wystarczy jedynie skonfigurować jak często ma być wykonywana, a IBARD zajmie się resztą.

  PL | ENG | DE